Meny
Meny

Vill du bidra till fattigdomsbekämpning?

På Sida jobbar du i en internationell miljö med möjlighet att göra skillnad och bidra till fattigdomsbekämpning i världen.

Sida är en myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Med finansiella resurser, kunskap och ett stort förtroendekapital skapar vi förutsättningar för de mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid.

En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare. Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

På våra jobbsidor på sida.se kan du läsa om hur det är att jobba på Sida, hur rekryteringsprocessen ser ut och vad anställda på Sida säger om sitt arbete.

Jobba på Sida (länk till sida.se)

Här hittar du oss

Sidas huvudkontor ligger på Valhallavägen i Stockholm. Vi har också kontor i Härnösand och i Visby, samt personal stationerad ute i samarbetsländerna.

Adress:
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

Växel: 08-698 50 00
E-post: sida@sida.se